Saturday, October 17, 2015

ไขข้อสงสัย! ความเข้าใจผิดระหว่างข้าวหอมมะลิแท้ และข้าวหอม

ข้าวหอมมะลิแท้

ข้าวหอมมะลิแท้ VS ข้าวหอม

สำหรับหลายคนซึ่งมีความเข้าใจผิดกันเป็นอย่างมากสำหรับการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิตามซุปเปอร์มาเก็ต และคิดว่าข้าวหอมมะลิที่เราซื้อมานั้นเป็นข้าวหอมมะลิแท้ แต่ที่จริงท่านกำลังคิดผิดครับเพราะหลายท่านเวลาเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เกตแล้วเห็นคำว่า ข้าวหอมบนถุง ก็หลงเข้าใจว่าเป็นข้าวหอมมะลิแท้ แต่ที่จริงมันเพียงข้าวหอมธรรมดาเท่านั้น

ข้าวหอมมะลิ คือข้าวที่มีสายพันธ์ให้ผลผลิตที่ดีมีกลิ่นหอม เม็ดยาวเรียว ขาวสวย ข้าวหอมมะลิแท้ จะเป็นข้าวนาปีเท่านั้น ข้าวนาปีคือข้าวที่สามารถปลูกได้เพียงปีละหนึ่งครั้ง นิยมปลูกในเขตอีสานหรือภาคเหนือเพราะพื้นที่เพาะปลูกเหมาะมากสำหรับการปลูกข้าวหอมมะลิ จะทำให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี การเก็บข้าวหอมมะลิเราควรเก็บในที่ซึ่งอุณหภูมิต่ำ ไม่มีความร้อน และมีความชื้นต่ำ หากเราเก็บไว้ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะทำให้หมดกลิ่นหอม เราจะสังเกตได้ว่าบนถุงของข้าวหอมมะลิแท้ มักเขียนต่อท้ายว่าข้าวจากทุ่งกุลาร้องไห้ นั่นก็เพราะว่าทุ่งกุลาร้องไห้นั้น เป็นบริเวณแหล่งดินทราย ซึ่งทำให้สามารถปลูกข้าวหอมมะลิที่ได้ดี มีรสชาติหอม อร่อย

ข้าวหอม หลายคนสับสนและเข้าใจผิดว่าข้าวหอมคือข้าวหอมมะลิแท้ที่จริงแล้วนั้น ข้าวหมอเป็นเพียงข้าวขาวทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแต่อย่างใด เพียงแต่ว่า ข้าวหอมนั้นมีกลิ่นหอมที่ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิก็เท่านั้นเอง ข้าวหอมส่วนใหญ่หมายถึงข้าวพันธ์หอมปทุม ซึ่งเป็นสายพันธ์ที่มีการพัฒนาเพื่อให้มีความหอมอร่อยใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ และส่วนที่แตกต่างออย่างสิ้นเชิงระหว่างข้าวหอมกับข้าวหอมมะลิคือ ข้าวหอมเป็นข้าวที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี บางครั้งปีหนึ่งปลูกได้ถึง 3 ครั้งเลยทีเดียว ในขณะที่ข้าวหอมมะลิสามารถปลูกได้เพียงปีละครั้ง และให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 30-40 ถังในขณะที่ข้าวหอมจะให้ผลผลิตที่ 80-100 ถังต่อไร่ ซึ่งข้าวหอมจะให้ผลผลิตที่มากกว่าและสามารถปลูกได้บ่อยมากกว่า ทำให้ในช่วงหลังเกษตรกรไทยนิยมหันมาปลูกข้าวหอมกันมากกว่าข้าวหอมมะลิ


อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าข้าวหอมมะลินั้นจะให้ผลผลิตที่น้อยกว่าและปลูกได้เพียงปีละครั้ง แต่ราคาของข้าวหอมมะลิก็สูงกว่าข้าวหอมเป็นอย่างมาก และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก เพราะว่า ข้าวหอมมะลิมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย และมีหอมคล้ายใบเตย อีกทั้งยังมีความนุ่มเวลารับประทาน ทำให้ข้าวหอมมะลิเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีความนิยมของบริโภคมากที่สุดในประเทศไทย