Sunday, October 18, 2015

#1 ข้าวหอมมะลิ ข้าวอันดับ 1 ของคนไทยเพื่อคนไทย

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ ถือเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นสินค้าการส่งออกทางการเกษตรที่สำคัญมาก สร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายพันล้านบาท และถือว่ามีบทบาทสำคัญกับชาวนานอย่างยิ่ง ด้วยการคิดค้นสายพันธุ์ของคนไทยทำให้เราได้ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกมาไว้ครอบครองเป็นของตัวเอง และทั่วโลกต่างให้การยอมรับและสั่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากความอร่อยของข้าวหอมมะลิแล้ว ข้าวหอมมะลิยังมีประโยชน์อีกมากมาย และมีลักษณะเฉพาะที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ ถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาดูกันครับว่าข้าวหอมมะลิมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้าง

ลักษณะจำเพาะของ กลิ่นหอมมะลิ

คุณทราบกันไหมครับว่าความหอมของข้าวหอมมะลินั้นสามารถระเหยและหายไปได้ หากเก็บรักษาไม่ถูกวิธี โดยวิธีที่ถูกต้องนั้น ท่านต้องเก็บข้าวหอมมะลิไว้ในที่เย็น โดยมีอุณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส และหากเป็นข้าวเปลือกให้เก็บในที่ที่มีความชื้นต่ำ 14-15% ข้าวหอมมะลิส่วนมากนิยมปลูกในที่นาดอน

ข้าวหอมมะลิเป็นอย่างไร

ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่ามีสายพันธุ์ข้าวในประเทศไทย และยังมีราคาที่แพงที่สุดอีกด้วย เพราะด้วยความอร่อยชวนรับประทานและสามารถปลูกได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมบริโภคอย่างมากสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ สำหรับตลาดในต่างประเทศนั้น มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นมากถึง 148,544 ตัน ประเทศสำคัญต่างที่เป็นลูกค้าหลักในการซื้อข้าวหอมมะลิของไทย ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง และมีข้าวเปลือกเรียวยาว ได้ขนาดมาตรฐานข้าวชั้นหนึ่ง เมื่อสีเป็นข้าวสารจะได้ เมล็ดข้าวที่เรียวยาว ขาวใส เงาแกร่ง และมีท้องไข่น้อย มีกลิ่นหอมอย่างมากเมื่อนำมาหุงเป็นข้าวสุก มีรสชาติ ดี ข้าวหอมมะลิมีอะมิโลสต่ำ คือ ประมาณ 12-18% ทำให้เมื่อข้าวสุกแล้วจะมีความอ่อนนุ่มนิ่ม ข้าวหอมมะลิ เป็นชื่อที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าข้าว นิยมเรียก โดยที่จริงแล้วเพี้ยนมากจากชื่อ ขาวดอกมะลิ และมีชื่อที่เป็นทางการว่า ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีความหมายว่า ประเภทข้าวขาว เพราะข้าวเปลือกมีสีขาว และมีกลิ่นหอม ส่วนหมายเลข 105 นั้น ได้มาจากลำดับขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์

เกรดต่างๆ ของข้าวหอมมะลิ ในการจำหน่าย

1. ข้าวหอมมะลิ ชั้น 1 มีข้าวชนิดอื่นปนได้ไม่เกิน 5%
2. ข้าวหอมมะลิ ชั้น 2 มีข้าวชนิดอื่นปนได้ไม่เกิน 15%
3. ข้าวหอมมะลิ ชั้น 3 มีข้าวชนิดอื่นปนได้ไม่เกิน 30%

เชื่อว่าหลายคนคงนิยมบริโภค ข้าวหอมมะลิ เป็นอันดับ 1 แน่นอนใช่ไหมครับเพราะประโยชน์ของข้าวหอมมะลิมีมากมายเหลือเกิน